1. Banklust-kortet.


Av Jesper Lange.

                         
(OBS! Ej korrekturläst. Se upp med danska uttryck och dansk meningskonstruktion).

(Med utgångspunkt i Sverker Olofssons kritik av Reslustkortet i Plus den 6/10-97).

Gustaf Cederblad Skugge:

Banklust-kortet kritiseras nu våldsamt från konsumentsida och konsumentombudsmannen utreder om Sparbanken har gjort sig skyldig till vilseledande marknadsföring. Villkoren för kortet har ändrats tre gångar det senaste året.

(Bankmiljö: Intervju med bankman)

Kenneth Frisk:
Kortet har utvecklats i samarbete med SJ?

Bankman:
Ja, det funkar på samma sätt som Reslustkortet.

Kenneth Frisk:
Men det finns väl inga röda avgångar på Minuten?

Bankman:
(jovialt roat)
Njaah, säg inte det. Köerna vid Minuten har bara växt och växt. Och det var för att komma till rätta med detta att vi skapade Banklust-kortet. Det ger dubbla räntan och förtur vid Minuten. Och nu har vi fått bukt med köerna.
(Visar några foto av Minuten-automater där det inte syns några människor).
Eller hur?

Kenneth Frisk:
Finns det inga nackdelar med kortet?

Bankman:
För kunderna menar du?

Kenneth Frisk:
Ja, vem annars?

Bankman:
Ja Sparbanken till exempel!

Kenneth Frisk:
OK. Är Banklust-kortet en nackdel för Sparbanken?

Bankman:
(seriös)
Nej. Det är det inte.

Kenneth Frisk:
Finns det inga nackdelar för kunderna med kortet?

Bankman:
(lika seriös)
Nej. Det gör det inte. De får dubbla räntan och hoppar över kön.

Kenneth Frisk:
Om de har bokat tid sju dagar innan!

Bankman:
Ja.

Kenneth Frisk:
Är det inte ganska korkat att beställa tid hos en automat?

Bankman:
Jag tycker inte det är korkat att få bättre ränta på sina pengar. Tycker du?

Kenneth Frisk:
Men så var det inte i början?

Bankman:
Nej, det var det inte.

Kenneth Frisk:
Hur var det i början?

Bankman:
Jah, vad menar du?

Kenneth Frisk:
Då var det inget krav att man skulle beställa tid hos automaten sju dagar i förväg.

Bankman:
Det är korrekt.

Kenneth Frisk:
Och man fick ändå dubbla räntan?

Bankman:
Det är korrekt.

Kenneth Frisk:
Så ni har alltså försämrat Banklust-kortet?

Bankman:
Det är din tolkning.

Kenneth Frisk:
Det är för fan ingen tolkning. Det är så det är. Eller hur?

Bankman:
Som jag sa: du får tolka det som du vill. Kunderna är mycket nöjda kan jag säga. När vi ändrade villkoren erbjöd vi kunderna att de som inte var nöjda med de nya villkoren kunde få kortavgiften tillbaka. Endast 0,1% har tackat ja till detta. Så även journalister måste nog medge att kunderna är mycket nöjda.

Kenneth Frisk:
Vad händer om man missar avtalet med Minuten?

Bankman:
Då går pengarna förlorat.

Kenneth Frisk:
Va?

Bankman:
(seriös och tydlig)
Då-går-pengarna-förlorat.

Kenneth Frisk:
Va fan säger du? Snor banken pengarna om man inte tar dem ut till tiden?

Bankman:
Ja, om du väljer att formulera det på det sättet. Ja. Så gör SJ och så gör vi.

Kenneth Frisk:
Jamen ... jamen ...

Bankman:
Det är väl inget konstigt i det? Jag tror att de flesta inser att om man får en högre ränta så tar man också en större risk eller hur? Förmånen måste ju finansieras på något sätt. Vi sysslar ju inte med välgörenhet.

(Plötsligt läggs kameran ner på jorden med vidvinkel. Man hör löpande steg. Kenneth Frisk tittar efter fotografen som springer i väg. Man ser ryggen av fotografen).

Kenneth Frisk:
(ropar efter fotografen)
Va håller du på med?

Fotografen:
(ropar tillbaka)
Jag har beställt pengar i Minuten.

(Kort paus. Kenneth vill fortsätta intervjun. Plötsligt trycker han mikrofonen i handen på Bankmannen och springer i väg. Bankmannen står lite ställd. Så böjer han sig mot kameran och säger:)

Bankmannen:
Då blev det väl reklamdags. Jo: Skaffa dig Banklust-kortet. För bara 200 kr pr år får du dubbelt ränta och förtur i Minuten-kön. Det är 4'an det här va? Det här är TV4, är det inte det?
(Han lägger mikrofonen och går).

Gustaf Cederblad Skugge:
(försöker avsluta på en naturligt sätt ad libitum utan att tappa ansikte).
__  __  __© Jesper Lange, oktober 1997.Index    Nästa texten


Länkar till enstaka texter: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159

Index för TV-sketcher
Index för radiosketcher
Home

E-mail: jesper.lange@gmail.com