10. Tobaksmugglingen.


Av Jesper Lange.

                         
(OBS! Ej korrekturläst. Se upp med danska uttryck och dansk meningskonstruktion).

Gustaf Cederblad Skugge:
(någon trailer för vitsen, t ex:)
Efter den senaste höjning av tobaksskatten har statens inkomster sjunkit dramatiskt på denna punkten. Men då det rökas lika mycket som förut tyder det på att enorma mängder cigaretter smugglas in i landet.
Enligt en färsk undersökning från Temo köper varannan svensk rökare nu smuggelcigaretter varje dag?

(lite förundrat)

Det kan inte stämma det här. Det måste ju vara nåt fel i undersökningen va? Varannan!

_ _ _

(När G C Skugge senare tackar en gäst för medverkan i studion håller han varje gång helt ogenerat och naturligt fram två cigarettlimpor mot gästen och frågar:)

Tack, Den-och-den! Med eller utan filter?

__  __  __© Jesper Lange, 20.10.1997.Förra texten    Index    Nästa texten


Länkar till enstaka texter: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159

Index för TV-sketcher
Index för radiosketcher
Home

E-mail: jesper.lange@gmail.com