100. Ministerexamen.


Av Jesper Lange.

                         
(OBS! Ej korrekturläst. Se upp för danska uttryck och dansk meningskonstruktion).

Gustaf Cederblad Skugge:
President Jeltsin - som inte har faxat ett läkarintyg till DHH om att hans lever är ok - sa i dag i sitt stora tal inför det ryska parlamentet att de ryska ministrarna ska till examen den 26 februari.
Statsminister Göran Persson har låtit sig inspirera av Jeltsin. De svenska ministrarna ska till nu till examen dagen efter dvs den 27 februari.
De flesta ministrar som Detta Har Hänt har bett kommentera detta har avböjd med motiveringen att de just nu pluggar för fullt och därför inte har tid med politik.
Enbart skolminister Ylva Johansson uttrycker sitt missnöje med Perssons beslut och säger att det vore olyckligt om det framöver ska gälla samma regler för barn och vuxna. Skolan skulle då helt förlora sin mening.
Ylva Johansson undrar också vem som egentligen är kompetenta att ge ministrar betyg och vad som händer ministrar med ofullständiga betyg.
Göran Persson har i sin tur avböjd att kommentera Ylva Johanssons kommentar då han just nu pluggar för fullt på en datorkurs. Datorer fanns inte när jag gick i plugget ursäktar Persson. Det är viktigt att jobba med sina svaga sidor tillägger Statssemlan.

__  __  __© Jesper Lange, 17.2.1998.Förra texten    Index    Nästa texten


Länkar till enstaka texter: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159

Index för TV-sketcher
Index för radiosketcher
Home

E-mail: jesper.lange@gmail.com