103. Är du homosexuell eller...?


Av Jesper Lange.

                         
(OBS! Ej korrekturläst. Se upp för danska uttryck och dansk meningskonstruktion).

(G C Skugge frågar varenda studiogäst om dennes sexuella läggning efter att intervjun är avslutat. Här är en variant:)

Gustaf Cederblad Skugge:
Bara en sista fråga: är du homosexuell?

Studiogäst:
Öh ... nej. Varför frågar du om det?

Gustaf Cederblad Skugge:
Ja varför inte? Folk vill gärna veta. Är du bisexuell?

Studiogäst:
Nu får du fan ta mig sluta. Jag vill inte svara på så dumma frågor.

Gustaf Cederblad Skugge:
Det tolkar jag som ett ja på min fråga. Tack för att du kom.

Studiogäst:
(upprörd)
Jag är inte bisexuell!

Gustaf Cederblad Skugge:
Nåh! Varför svara du då inte bara på frågan då?

Studiogäst:
(arg och provocerande)
Vill du inte veta om jag är pedofil?

Gustaf Cederblad Skugge:
(spänner ögona i studiogästen. Låååång laddat paus. Så plötsligt glad och likgiltig:)
Näh!

Studiogästen:
(störd)
Då kanske vi kan fortsätta?

Gustaf Cederblad Skugge:
Ja. Är du heterosexuell?

Studiogäst:
(ger upp)
Ja! Jag är heterosexuell.

Gustaf Cederblad Skugge:
Tack för att du kom, (yrke) och heterosexuella (namn).

__  __  __© Jesper Lange, 18.2.1998.Förra texten    Index    Nästa texten


Länkar till enstaka texter: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159

Index för TV-sketcher
Index för radiosketcher
Home

E-mail: jesper.lange@gmail.com