109. Gunnar Hökmarks genitalier.


Av Jesper Lange.

                         
(OBS! Ej korrekturläst. Se upp för danska uttryck och dansk meningskonstruktion).

(Jag är lite osäker på nämndens terminologi, men om någon tänder på idén kan han/hon väl fixa till texten? Det är lätt att byta offer om det är roligare).

Gustaf Cederblad Skugge:
Innan jag fortsätter ska jag läsa ett beslut från Radio- och TV-nämnden.
Nämnden finner att det strider mot (vadå? Lagen? "Reglerna"?) att DHH vid upprepande tillfällen har antydd att riksdagsledamoten Gunnar Hökmark skulle ha en sexuell relation till riksdagsledamoten Carl Bildt.
Nämnden finner att detta är ett slag under bältet på Gunnar Hökmark, d.v.s. i Gunnar Hökmarks obefintliga genitalier.
Nämnden finner att det är orimligt och oacceptabelt att DHH på detta sättet försvårar Gunnar Hökmarks möjligheter till att njuta den sorts sex som han måtte önska.
Skriver alltså Radio- och TV-nämnden i ett beslut.

__  __  __© Jesper Lange, 20.2.1998.Förra texten    Index    Nästa texten


Länkar till enstaka texter: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159

Index för TV-sketcher
Index för radiosketcher
Home

E-mail: jesper.lange@gmail.com