113. Same-slanten.


Av Jesper Lange.

                         
(Kort variant av "Ett fritt Norrland").

(OBS! Ej korrekturläst. Se upp för danska uttryck och dansk meningskonstruktion).

Gustaf Cederblad Skugge:
Regeringen har i natt beslutat att ge Norrland självstyre. Det införs en ny valuta däruppe som heter "same-slanten". Den nya norrländska valuta knyts till den indonesiska rupin. Same-slanten får i nuläget ett värde på en sjättedels sydsvensk krona, då den sydsvenska staten hittills har betalat sex kronor för varje krona som samerna har tjänat på renarna.

__  __  __© Jesper Lange, 21.2.1998.Förra texten    Index    Nästa texten


Länkar till enstaka texter: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159

Index för TV-sketcher
Index för radiosketcher
Home

E-mail: jesper.lange@gmail.com