114. Börsnoterade politiker.


Av Jesper Lange.

                         
(OBS! Ej korrekturläst. Se upp för danska uttryck och dansk meningskonstruktion).

Gustaf Cederblad Skugge:
(läser torrt och ointresserad)
Regeringen har beslutat att även den politiska marknaden nu ska avregleras. Det partipolitiska monopolet ska avvecklas och till nyår 1999 börsnoteras riksdagens ledamöter. Det är ändå marknaden som bestämmer vilken politik som ska föras även i Sverige meddelar finansminister Erik Åsbrink. Han tillägger att börsnoteringen inte får några större konsekvenser för vanligt folk. Det har ändå alltid varit så. Det är bara frågan om att justera lagtexten så att den stämmer med verkligheten.

_ _ _

(Evt. forsättning:)

Största förändringen blir att det då är möjligt att köpa sin politik via internet. Det är smidigare och mer miljövänligt säger finansminister Erik Åsbrink.

__  __  __© Jesper Lange, 21.2.1998.Förra texten    Index    Nästa texten


Länkar till enstaka texter: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159

Index för TV-sketcher
Index för radiosketcher
Home

E-mail: jesper.lange@gmail.com