115. FOA mot nynazister.


Av Jesper Lange.

                         
(OBS! Ej korrekturläst. Se upp för danska uttryck och dansk meningskonstruktion).

Gustaf Cederblad Skugge:
Försvarets Forskningsanstalt i Umeå, FOA, har fått patent på ett mycket effektivt medel mot nynazister.

(Klipp till FOA).

Reporter:
Kan man säga att detta är ett genombrott i forskningen?

Forskare:
Det kan man säga. Vi har arbetat efter helt nya principer. FOA arbetar jo traditionellt med aggression och mot-aggression. Men denna gången har vi faktiskt haft ... (han/hon blir blyg) ... haft kärleken som utgångspunkt. Och det är nytt. För oss i alla fall. Man kan väl säga att vi på sätt och vis har blivit inspirerade av 60-talet.

(Evt. hör man svagt Beatles: "All you need is love" under resten av sketchen).

Reporter:
Vad är det för medel? Är det en drog?

Forskare:
Oh-nej-nej-nej. Sånt sysslar vi inte med. Det är ett genmanipulerat medel. Vi vet ju att nynazister är rädda för mygg, så vi tog en liten turbo-norrländsk mygga - en liten sate rent av. Först så tillfogade vi både manliga och kvinnliga brunst-DNA från äkta nynazister. Du vet: "spanat-fälld-och-fängslat"-typen. Resultatet var häpnadsväckande. Men det stora genombrottet kom när vi dessutom tillfogade DNA från en Belgian Blue. Oh herre jävlar vilken effekt.

Reporter:
Det är alltså en insekt som ska bekämpa krypet?

Forskare:
Målgruppen!

Reporter:
Målgruppen?

Forskare:
Ja säg "målgruppen" inte "krypet". Det vore hets mot folkgrupp.

Forskare:
Aha. Kan man få se antinazist-myggan?

Forskare:
Nej tyvärr. Den är en försvarshemlighet. Men jag lovar dig!!! Det ... Men jag kan visa dig hur försökspersonerna reagerade på myggan. Här ser du ett foto på en äkta nynazist som konfronteras med myggan, som vi har döpt "Belgian Musquito".

(Man ser nog inte motivet på fotot. Men om man gör då är det troligen en bild av en mycket skräckslagen rakad nynazist och kanske ser man också något myggsnabel-liknande föremål, tjockt som ett avloppsrör).

Finessen är - tycker jag - att myggan inte alls är aggressiv! Den vill egentligen bara para sig - älska - så att säga. Och sen går det ju som det måste gå.

_ _ _

(Evt. fortsättning:)

Reporter:
Kan myggan utvecklas så den även är effektiv mot till exempel politiker?

Forskare:
Det är svårt att säga i nuläget. Är dom rädda för mygg?

__  __  __© Jesper Lange, 22.2.1998.Förra texten    Index    Nästa texten


Länkar till enstaka texter: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159

Index för TV-sketcher
Index för radiosketcher
Home

E-mail: jesper.lange@gmail.com