123. Telefelia.


Av Jesper Lange.

                         
(OBS! Ej korrekturläst. Se upp för danska uttryck och dansk meningskonstruktion).

Gustaf Cederblad Skugge:
Onsdag i förre veckan drabbades större delen av landet av ett mycket allvarligt fel i Telias telenät. Orsaken till felet uppgavs vara två datafel i Göteborg och Stockholm men därutöver har Telia - som nu kallas för Telefelia av gemene man - varit mycket förtegen om felet.
DHH kan avslöja att felet skapades av ung hacker, d.v.s. en datanörd som på skoj eller på allvar sysslar med att ta sig genom säkerhetsspärrarna i stora skyddade datasystem. Ofta lägger dessa hackers bara ett visitkort som talar om att de har taget sig in, men i det här fallet omdirigerades all svensk telefontrafik till Saddam Husseins hemliga telefonnummer: 009 964 000 000 001.
Vi har försökt nå den irakiska landsfadern för en kommentar, men det har jämt varit upptaget.
Men vi har istället datasäkerhetschefen Åke Fredin (eller ett annat obskyrt namn, kanske det riktiga) på Telia med på telefonen.

(en bild av Åke Fredin viks in på halva skärmen)

Åke Fredin på Telia: hur kommer det sig att en 14-års datanörd kan ta sig genom alla säkerhetssystem hos Telia? Detta kan ju vara ganska allvarligt i en krissituation med tanke på att det idag utbildas soldater även i Sverige, som lär sig lamslå stora datasystem?

Åke Fredin:
För det förste måste jag ... (ljudet faller bort i några sekunder) ... och även om ... (ljudet faller bort i några sekunder) ... till 98 % i centralorter ... (ljudet faller bort i några sekunder) ... till slut.

Gustaf Cederblad Skugge:
(förvirrad)
Det är en mycket dålig förbindelse det här Åke Fredin från Telia. Kan du upprepa det du sa? Var i världen befinner du dig?

Åke Fredin:
... (det knastar på linjen) ... Jag står ... (ljudet faller bort i några sekunder) ... kholm bara ett par kilom ... (man hör plötsligt upptagetton).

Gustaf Cederblad Skugge:
Vi får nog lämna det där. Men med oss här i studion har Anders 14 år.

(Anders presenteras i bild. Huvudet är täckt av en oval fläck eller digitalt fyrkantflimmer).

Det var du Anders om tog dig in i Telias datasystem och ställde till med denne oreda.

Anders:
(Skylt: Anders, 14 år datanörd. Han sitter med en kraftfull bärbar dator uppslagen fram för sig. Det är tydligt att han jobbar med datorn och har svårt att ägna någon uppmärksamhet åt G C Skugge).
Yes!

Gustaf Cederblad Skugge:
Varför gjorde du det?

Anders:
Skoj!

Gustaf Cederblad Skugge:
Men du störde ju all teletrafik i Sverige?

Anders:
Nästan alla telefonväxlar i Irak pajade.

Gustaf Cederblad Skugge:
(ger upp att tala moral till ungen och koncentrerar sig på fakta)
Är det lätt att ta sig in i Telias datasystem?

Anders:
Skitenkelt.

Gustaf Cederblad Skugge:
Gäller det här alla de stora datasystemen: regeringen, SCB, försvaret ...

Anders:
(hör inte vad G C Skugge säger. Räcker en telesladd till G C Skugge)
Stoppa i den här. Där.

(G C Skugge gör det utan att reflektera över det. Han försöker att få ungen att tala).

Gustaf Cederblad Skugge:
Anders kan du vara snäll att svara på frågan. Är datasäkerheten ...

Anders:
Den är skitdålig. När jag nu trycker här ... nu är jag inne i SVTs datasystem och när jag skriver såhär ...

(Det blir svart skärm. 10-12 sekunder skulle jag tro. Det ska i alla fall kännes länge för tittarna. Inget absolut ingen händer. Ingen ljud, ingen bild. Inte ens "Tillfälligt avbrott"-skylten. När man har dragit vitsen så länge att tittarna börjar misstänka att detta inte är ett skämt blinkar skärmen till och vi ser åter igen studion.

Situationen är lite ovanlig. En mycket upphetsat, arg, våldsam och svettande G C Skugge står bakom Anders, har ett våldsamt förargrepp i hans höger arm och ett stadigt grepp i ungens hår. Den anonymiserande fläcken är borta. Man ser en mycket ung och omogen pojke med finnar och långsynta glasögon tjocka som ägg).

Gustaf Cederblad Skugge:
(ropar aggressivt, ilsken, röd i huvudet med en hysterisk röst på samme tid som han ruskar ungen fram och tillbake. T ex:)
Din förbannade skitunge. Jag ska slå skiten ur dig. När jag är färdig med dig då är det bara alla dina jävle äckliga finnar som din jävla mamma kan känna igen.

Anders:
Sluta! Sluta för fan! Ni är uppkopplade igen. Aj aj aj...

Gustaf Cederblad Skugge:
Sånna som du fattar bara örfilar ... och ör...fi... (G C Skugge får syn på en monitor och fattar långsamt att han ligger ute. Han tänker naturligtvis på hur mycket tittarna har sett)... lar.

(Här är det upp till Blixt att hitta på ett sätt att komma tillbaka till vanliga rollen. Kanske hjälper kameran till att isolera G C Skugge från ungdomselementet och under den manöver hörs kanske off-screen:

Anders:
Jävla gubbjävel!

(Och troligen är G C Skugges reaktion på detta att han slår ut med vänster arm åt vänster - man ser det bara på rörelsen i torson - och träffar Anders i huvudet. Detta ser man inte men ändå hörs det. Och det hörs att Anders säger:)

Anders:
Aj!

(Vilket åstakommer en nöjd min hos G C Skugge, som tar hål på en ny nyhet)

_ _ _

(Evt. fortsättning:)

(Senare:
Mellan två andre nyheter avbryts G C Skugge av en hand som lägger ett papper på hans bord. Han säger:)

Gustaf Cederblad Skugge:
Det har kommit ett sent telegram.
(Han läser med automatpilot)
Det är statsåklagare Nils-Eric Schultz som har inledd en förundersökning i samband med dataintrånget i SVTs datasystem. Misstankarna som ligger till grund för förundersökningen är "medverkan-till-anstiftan-till-dataintrång". Schultz säger att intrånget inte skulle ha ägt rum ... åt minstone inte vid det tillfälle ... om inte datahakkaren hade haft kontakt med SVTs journalist Gustaf Cederblad Skugge, som förundersökningen alltså gäller.

(Och igen: reaktionen på detta för Blixt själv klura ut. Kanske han inte reagerar alls. Vem vet?).

__  __  __© Jesper Lange, 25.2.1998.Förra texten    Index    Nästa texten


Länkar till enstaka texter: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159

Index för TV-sketcher
Index för radiosketcher
Home

E-mail: jesper.lange@gmail.com