126. Förseningar i flygtrafiken.


Av Jesper Lange.

                         
(OBS! Ej korrekturläst. Se upp för danska uttryck och dansk meningskonstruktion).

Gustaf Cederblad Skugge:
Flygtrafiken plågas av stigande förseningar. Vart femte flyg avgår och ankommer inte i tid.
Men DHH kan i kväll avslöja att det inte bara är flyget som drabbas av allvarliga förseningar. Nära varannan - eller mer exakt 47,6% - av alla småbarnsföräldrar ankommer och avgår inte i tid med ungen till och från dagis.

_ _ _

(Evt. fortsättning:

Vi har DHH's dagislogistikexpert Christer Åhström med i studion.

(Christer Åhström synas i bild. Han är troligen en åldrat fornlämning från början av 70-talet).

Christer Åhström, vad är det som skapar dessa problem inom barnomsorgspro-duktionen?

Christer Åhström:
Ja först må man ha klart för sig, att varuströmen inom varuomsorgen inte är jämn.

Gustaf Cederblad Skugge:
Varuomsorgen?

Christer Åhström:
Ja just det. Barnomsorgen. Det finns peak-times som vi säger i branschen, "högtrafiken" dvs tider på dagen då anhopningen av varor/ungar är särskilt stor. Det är på morgonen mellan kl. 6 och 8 och på kvällen mellan kl 17 och 19. Där uppstår det anhopningar och förstoppningar i varuflödet med stora förseningar till följd.
Alla föräldrar vill ju lämna och hämta på just dessa tider och det är ett problem för alla produktionsenheter.

Gustaf Cederblad Skugge:
Vad kan man göra åt det?

Christer Åhström:
Ja fram för allt beror det på dåliga eller bristande rutiner hos föräldrarna själva som gör att barnen inte alltid finns tillgängliga när dom behövs. Det andra stora problemet är som sagt anhopningen av föräldrar som vill lämna eller hämta ungar och då klarar trafikledningssystemen ofta inte av att avveckla trafiken i den takt som den kommer in eller skall i väg. Det blir förseningar. Man får i bland ligga i väntläge inom- eller utomhus, kort sagt snurra runt ett tag tills man får klartecken.

Gustaf Cederblad Skugge:
Trafikledningen i barnomsorgen klarar alltså inte av denna stora anhopningen av barn. Är det så?

Christer Åhström:
Tänk på att ibland skickar man iväg över 60 barn i timmen. Ett barn pr minut. Man är ganska nära kapacitetsgränsen.

Gustaf Cederblad Skugge:
Du talade om peak-time. Varför fördelar man inte ankomst- och avgångstidpunkterna ut över dagen? T. ex. med "röd avgång" och "röd ankomst"?

Christer Åhström:
Ja jag tror att det är väldigt mycket föräldrarnas behov som styr väldigt mycket av det här och dom önskar naturligtvis att komma iväg på morgonen för att nå sina destinationer i tid.

Gustaf Cederblad Skugge:
Vad kan man göra åt det här?

Christer Åhström:
Man måste öka kapaciteten ytterligare. Kanske efter sydostasiatisk model med ekonomi jumbo-dagis med plats för 800 barn. Och kanske jobba med drive-in lämning och hämtning som vi känner det från McDonalds.

Gustaf Cederblad Skugge:
Vad gör man om en av burgarna plötslig har alldeles för mycket dressing i blöjan?

Christer Åhström:
Det är inget problem. Det är bara en emballage-fråga.

Gustaf Cederblad Skugge:
Tack Christer Åhström, dagislogistikexpert.

__  __  __© Jesper Lange, 26.2.1998.Förra texten    Index    Nästa texten


Länkar till enstaka texter: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159

Index för TV-sketcher
Index för radiosketcher
Home

E-mail: jesper.lange@gmail.com