132. Händelseskapande journalistik.


Av Jesper Lange.

                         
(OBS! Ej korrekturläst. Se upp för danska uttryck och dansk meningskonstruktion).

Gustaf Cederblad Skugge:
Det förekommer nya rykten om innehållet av Paula Jones' anklagelser mot president Bill Clinton. Enligt fler trovärdiga källor ska även Aftonbladets Anders Gerdin varit närvarande vid det intima mötet mellan Jones och Clinton i början på 90-talet.
Enligt samma källor ska även han ha visat sin penis och uppmanat Paula Jones till sex. Men Paula Jones vägrade detta då Anders Gerdin absolut ville fotografera det hela.
Professor Mårten Kråka - expert på Aftonbladet - kan detta vara det första tecken på det vi ser i dag att Aftonbladet nu skapar nya händelser istället för att berätta om dom som redan finns?

Mårten Kråka:
(Skylt: "Mårten Kråka, Aftonblads-expert").
Ja, det måste man nog säga.

Gustaf Cederblad Skugge:
Tack Mårten Kråka. Då vet vi det.

__  __  __© Jesper Lange, 1.3.1998.Förra texten    Index    Nästa texten


Länkar till enstaka texter: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159

Index för TV-sketcher
Index för radiosketcher
Home

E-mail: jesper.lange@gmail.com