133. Grabbighet hos nynazisterna.


Av Jesper Lange.

                         
(OBS! Ej korrekturläst. Se upp för danska uttryck och dansk meningskonstruktion).

Gustaf Cederblad Skugge:
Det är inte bara i Stockholms Stadshus att grabbigheten kritiseras. Även inom den nynazistiske rörelsen höjer nu kvinnorna rösten mot grabbigheten.
Eva Hossler du är en av rörelsens medlemmar som öppet kritiserar grabbigheten i den nynazistiska rörelsen?

Eva Hossler:
(skylt: Eva Hossler, nynazist. Hon är ursnygg! Hennes sätt hela vägen är mjukt och mycket flörtande. Hennes klädsel är kanske en mysko blandning av en traditionell nynazist och en fritidspedagog från 70-talet. Eller också är den stramt korrekt och står i motsättning till hennes mjuka sätt. Det sista är nog bäst).
Ja jag tycker att det är jobbigt att det är killarna som alltid vill bestämma. Och dom stänger vi kvinnor ute från de samband där de verkliga besluten träffas.

Gustaf Cederblad Skugge:
Jomen jag trodde att den nynazistiska rörelsen var auktoritär och att man hade en Führer och att alla ...

Eva Hossler:
Jo men måste det alltid vara en man? Jag menar hälften av den ariska rasen är ju trots allt kvinnor. Vi har ju också mycket att ge till rasen. Men männen förtrycker oss, nervärderar oss, diskriminerar oss, utnyttjar oss. Dom vill hålla kvar sina gamla privilegier. De vill inte dela makten.

Gustaf Cederblad Skugge:
(förvirrad)
Ja nu ... men ... jag trodde att ...

Eva Hossler:
... att det är en del av ideologin att det är grabbarna som ska bestämma? Det är den gamla ideologin från 30-talet. Vi kvinnor vill ha en moderna nynazistisk rörelse. Med frihet och likhet å sånt.
Och vem säger att män kämpar bättre än kvinnor? Kvinnor är smartare, farligare.

Gustaf Cederblad Skugge:
Tror du då inte att du har gått in i fel rörelse?

Eva Hossler:
Är du nynasse?

Gustaf Cederblad Skugge:
Nej det kan jag försäkra att jag inte är.

Eva Hossler:
Konstigt. Du låter precis som maktgrabbarna i rörelsen. De säger också: "Tror du inte du har gått in i fel rörelse". Men det har jag inte. Jag är nynazist och rörelsen måste moderniseras om vi kvinnor ska stanna kvar och trivas och utvecklas.

Gustaf Cederblad Skugge:
Men du måste medge att din synpunkt är mycket ovanligt?

Eva Hossler:
Det tror inte jag. Många av mina medsystrar tycker precis som jag. Men vi tystas ner, vi får ingen utrymme i partipressen. Vi hörs inte, alltså finns vi inte. Men så är det inte. Vi finns! Och vi är stolta över att vara kvinnor.

Gustaf Cederblad Skugge:
Men vad tror ni att ni ... nynazistiska kvinnor ... kan ställa till med ... som männen i rörelsen inte redan har ställd till med?

Eva Hossler:
Vi har ett mjukare sätt, vi lever närmare våra känslor, har en mycket närmare kontakt med våra barn. Vi är på alla sätt närmare naturen. Spontanare. Mer intuitiva.

Gustaf Cederblad Skugge:
Det där låter på något sätt bekant. Hur är det med förebilder i rörelsen?

Eva Hossler:
Det finns många. Fram för allt Eva Braun. En toppen-tjej. Hon vägrade in i det sista att gifta sig med Adde även om han var en riktig maktgrabb.

Gustaf Cederblad Skugge:
Adde?

Eva Hossler:
Ja Adolf förstås. Men det är många andra. Fru Göring, Hilda Himmler, Fru Quisling, Fru Hesse. Och det är ju sanningen det: bakom alla rörelsens stora män finns det en kvinna. Och dessa kvinnors insats vill vi nu lyfta fram. Musses fru, ja Mussolinis förstås. Fru Stalin och ...

Gustaf Cederblad Skugge:
Men Stalin var ju inte nazist!

Eva Hossler:
Nej? Men han - och hans fru - har i alla fall varit en jätteinspiration för rörelsen. Metoder och taktik och sånt.

Gustaf Cederblad Skugge:
Hm! Och vad ska hända nu?

Eva Hossler:
Vi vill ha könskvotering till alla maktposter. Varannan damernas. Det är ett modernt krav. Kvinnorna i de andra politiska partierna vill också ha det. Även om de inte är nynazister.

Gustaf Cederblad Skugge:
Hm? Framtiden då: Hur blir den?

Eva Hossler:
Vi ställer upp i kommun- och landstingsvalg. Och till riksdagen.

Gustaf Cederblad Skugge:
Och blir det ett namn på partiet?

Eva Hossler:
Ja. Vi har nog fastnat för "mys-nasserna". Det ger ett bra intryck av vem vi är.

Gustaf Cederblad Skugge:
Tack för att du kom hit Eva Hossler från "Mys-nasserna"

Eva Hossler:
(snällt, flörtande)
Tack själv ...
(och komplett utan förvarning skriker hon plötsligt som en militär:)
HEIL HITLERRRR!

(G C Skugge blir nog så förskräckt att han instinktivt kommer att göra Hitler-hälsning med höger hand. Han skäms).

_ _ _

(Alternativt slut:
Kanske funkar det bättre om hon kör mjuka stilen hela vägen, så att även "Heil Hitler" serveras på ett mjukt och trevligt sätt ungefär som när dom i barnprogrammen säger: "Go´natt-Go´naaatt". Då gör G C Skugge självklart inte Hitler-hälsning. Men någon reaktion måste han väl ha, fast jag vet inte vilken. Kanske spyr han).


__  __  __© Jesper Lange, 1.3.1998.Förra texten    Index    Nästa texten


Länkar till enstaka texter: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159

Index för TV-sketcher
Index för radiosketcher
Home

E-mail: jesper.lange@gmail.com