140. Var tredje läkare.


Av Jesper Lange.

                         
(OBS! Ej korrekturläst. Se upp för danska uttryck och dansk meningskonstruktion).

Gustaf Cederblad Skugge:
Var tredje läkare är olämpligt att ha kontakt med patienter visar en färsk undersökning. Men bara var 20. åklagare är olämplig att ha kontakt med allmänheten.
Hur kommer det sig psykolog Mårten Eriksson?

Mårten Eriksson:
(skylt)
Det beror nog till en stor del på att det är olika sociala kvalifikationer som krävs i de två yrkena.

Gustaf Cederblad Skugge:
Vilka krävs i åklagaryrket?

Mårten Eriksson:
Fram för allt en vis mesighet och degighet. En utvecklat förmåga att fjäska är av central betydelse. Men samtidigt måste åklagaren kunde vara oerhört arrogant och känslokall och obenägen att lyssna till sund förnuft. Överåklagare Folke Ljungwall är en mycket bra åklagar-idealtyp, en förebild för de unga åklagarna. Nils-Eric Schultz är ett lite sämre exempel.

Gustaf Cederblad Skugge.
Inlevelseförmåga, medkänsla, att ge bekräftelse, att få folk att känna sig sedda, att de känner att de blir tagna på allvar? Skapa trygghet och tillit?

Mårten Eriksson:
Nej. Har man sånna behov då är det bättre att man söker sig till läkaryrket.

Gustaf Cederblad Skugge:
Bara en sista fråga: varför är Nils-Eric Schultz en sämre förebild?

Mårten Eriksson:
Aarh ... han är för degig.

__  __  __© Jesper Lange, 28.2.1998.Förra texten    Index    Nästa texten


Länkar till enstaka texter: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159

Index för TV-sketcher
Index för radiosketcher
Home

E-mail: jesper.lange@gmail.com