147. Kvinnligt-manligt.


Av Jesper Lange.

                         
(OBS! Ej korrekturläst. Se upp för danska uttryck och dansk meningskonstruktion).

Gustaf Cederblad Skugge:
I söndags firade vi internationella kvinnodagen. Jag säger välkommen till Mona Andersson från Svenska Kvinnors Feministiska Nätverk (eller någon verklig rabiat naturmystik-feminism-organisation).

Mona Andersson:
Tack.

Gustaf Cederblad Skugge:
Varför har vi egentligen en kvinnodag? Vad är det man vill fira med den?

Mona Andersson:
Jo vi vill naturligtvis fira kvinnorna.

Gustaf Cederblad Skugge:
Jo, men varför just kvinnorna?

Mona Andersson:
Det är nödvändigt att visa att kvinnorna faktiskt är halva befolkningen och att det är så mycket vi kan och gör.

Gustaf Cederblad Skugge:
Är det något som kvinnor är bättre på än män?

Mona Andersson:
Ja, det är det. Kvinnor har bättre kontakt med sina känslor, vi är bättre på relationer, vi är smartare än männen, vi får bättre betyg i skolan, vi tävlar inte som männen gör, vi är bättre på att samarbeta, vi är fredliga, vi slåss inte, vi snackar istället för att bruka våld, vi är varma och goa, vi är förnuftiga, ekonomiska, sparsamma, realistiska, medvetna om naturen, tar hand om människor på en mjukt sätt, vi leder arbetet på en mjukare och bättre sätt, vi visar respekt för människor, för människolivet, vi står naturen mycket närmare, vi har en bättre intuition och ett bättre luktsinne, vi är mer demokratiska, vi dricker inte så mycket, vi är inte så högljudda, vi vill inte var först, störst och bäst, vi är fantasifulla, kreativa, nyskapande, flexibla, verbala, vi tänker alltid på ...

Gustaf Cederblad Skugge:
Får jag avbryta?

Mona Andersson:
Får jag tala till punkt?

Gustaf Cederblad Skugge:
Javisst!

Mona Andersson:
... det som behövs för att helheten ska fungera.

(Paus.)

Gustaf Cederblad Skugge:
Och där var det en punkt?

Mona Andersson:
Ja där var det en punkt.

Gustaf Cederblad Skugge:
Finns det något som kvinnor är dålige på eller mindre bra på?

Mona Andersson:
Ja, det gör det. Vi kvinnor är inte bra på att vara känslokalla och likgiltiga, vi är inte bra på att skita i relationer, vi är inte bra på att röra oss nere på mannens intellektuella nivå, vi har svårt för att få dåliga betyg i skolan, vi har svårt att låta bli att samarbeta, vi är dåliga på att tävla, vi är dåliga på att skapa konflikter och krig, vi är dåliga på att slåss, vi har svårt för att slå en rak vänster istället för att tala med varann, vi har svårt för att vara kalla och psykopatiska, vi är dåliga på att glömma helheten och bara se till vår egen lilla del, svårt för att vara oförnuftiga, oekonomiska, orealistiska, skita i naturen, vara egoistiska. Vi har svårt för att behandla människor utan respekt, svårt för att vara auktoritära och hårda, vi har svårt för att vara fantasilösa, stupida, oflexibla.

Gustaf Cederblad Skugge:
Tack Mona Andersson, nu räcker det ta mig fan!

__  __  __© Jesper Lange, 7.3.1998.Förra texten    Index    Nästa texten


Länkar till enstaka texter: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159

Index för TV-sketcher
Index för radiosketcher
Home

E-mail: jesper.lange@gmail.com