27. Slutförvaring och Hallandsåsen.


Av Jesper Lange.

                         
(OBS! Ej korrekturläst. Se upp för danska uttryck och dansk meningskonstruktion).

Gustaf Cederblad Skugge:
SVT's insamling till världens barn har gett över 40 miljoner. Men ännu känner ingen det slutgiltiga beloppet. Det återstår nämligen en auktion där man ska sälja dom grejerna man inte hann sälja till tittarna förre fredagen. Magnus Härenstams hatt från "Fem myror", Anika Sörenstams golfbag, Banverkets nya tunnel och Lasse Berghagens leksaksbil med mera.

Innan barngalan erbjöd Banverket för övrigt tunneln i Hallandsåsen till Svensk Kärnbränslehantering AB för en krona, men SKB's VD Peter Nygårds tackade nej då han var rädd att miljön i tunneln är för giftig för tunnorna.

__  __  __© Jesper Lange, 26.10.1997.Förra texten    Index    Nästa texten


Länkar till enstaka texter: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159

Index för TV-sketcher
Index för radiosketcher
Home

E-mail: jesper.lange@gmail.com