30. Opinionsmätning.


Av Jesper Lange.

                         
(OBS! Ej korrekturläst. Se upp för danska uttryck och dansk meningskonstruktion).

Gustaf Cederblad Skugge:


Enligt en färsk opinionsmätning har

(Klipp till stapeldiagram med staplar för fyra opinionsundersöknings-firmor. Designen är identisk med stapeldiagrammen för partierna. Här visas istället firmornas logo)

samtliga politiska partier fortfarande ett mycket lågt förtroende för SCB, Gallup och Temo. Skop ligger fortfarande under 4 %'sgränsen ... det vill säga att samtliga partierna skiter fullkomligt i Skop.
Förändringarna från förra veckan är mycket små och ligger alla inom den politiska felmarginalen.

_ _ _

(Kan utbyggas med intervju med branschföreningens VD om "opinionsförakt", en tematisk parallell till "politikerförakt").

__  __  __© Jesper Lange, 26.10.1997.Förra texten    Index    Nästa texten


Länkar till enstaka texter: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159

Index för TV-sketcher
Index för radiosketcher
Home

E-mail: jesper.lange@gmail.com