32. SÄPO och Torsten Leander.


Av Jesper Lange.

                         
(OBS! Ej korrekturläst. Se upp för danska uttryck och dansk meningskonstruktion).

Gustaf Cederblad Skugge:
Efter 18 år har Karlstad-snickraren Torsten Leander äntligen fått läsa sin akt hos SÄPO. Det var hans medlemskap av SKP - Sveriges Kommunistiske Parti - på 70'talet som gjorde att SÄPO ansåg honom som en säkerhetsrisk. Därför fick han inte jobba på Marinmuseet i Karlskrona.
Hans Drygesson, informationschef hos SÄPO, är det rimligt att registrera medlemskap av demokratiska och tillåtna politiska organisationer?

Hans Drygesson, SÄPO:
Jag ser inget märkligt i detta. I dag skulle man också klassa andra åt det hållet som en säkerhetsrisk. T ex Gudrun Schyman.

Gustaf Cederblad Skugge:
(tagen på sängen)
Va? ... Har Gudrun Schyman sökt jobb på Marinmuseet i Karlskrona?

Hans Drygesson, SÄPO:
Vi uttalar oss aldrig enstaka fall. Eller personer. Men det är ju en öppen fråga om hon kan sitta kvar som partiledare.

Gustaf Cederblad Skugge:
Något måste du väl kunde säga?

Hans Drygesson, SÄPO:
Det är ju även många inom Vänterpartiet som anser att Gudrun Schyman är en säkerhetsrisk eller hur?

Gustaf Cederblad Skugge:
Sitter du där och säger att Torsten Leander är alkoholist?

Hans Drygesson, SÄPO:
Vi uttalar oss aldrig om enstaka personer. Men det är vanligt att alkoholister förnekar att de har alkoholproblem.

Gustaf Cederblad Skugge:
Du säger alltså att Torsten Leander är alkoholist?

Hans Drygesson, SÄPO:
Vi uttalar oss som sagt aldrig om enstaka personer. Men jag kan tillägga att vi ofta vet mer om folk än dom själv vet om sig själv.

Gustaf Cederblad Skugge:
Är det här den nya SÄPO-stilen att när man inte kan försvara sina registreringar då börjar man istället smutskasta medborgarna?

Hans Drygesson, SÄPO:
SÄPO sysslar endast med fakta. Vi tar inte politisk ställning.

Gustaf Cederblad Skugge:
Men det är ju det ni gör!

Hans Drygesson, SÄPO:
Nej, det gör vi inte. Låt mig ge ett exempel: den kvinna som du vänstrade med under hela '96 sitter i dag i ledningsgruppen för Animal Liberation Front. Detta har vi inte registrerat och vi har inte berättat det för någon. Inte heller din fru. Fattar du? Vi sysslar inte med sånt.

(G C Skugge gör en rask övergång till en annan nyhet).

__  __  __© Jesper Lange, 32.10.1997.Förra texten    Index    Nästa texten


Länkar till enstaka texter: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159

Index för TV-sketcher
Index för radiosketcher
Home

E-mail: jesper.lange@gmail.com