40. Skanska och ISS Care.


Av Jesper Lange.

                         
(OBS! Ej korrekturläst. Se upp för danska uttryck och dansk meningskonstruktion).

Gustaf Cederblad Skugge:
Den danska firman ISS Care följer nu i det skånska Skanskas fotspår och erbjuder kompensation. Skanska har erbjudit arbetarna vid Hallandsåsen en semesterresa till Kanarieöerna om arbetarna själv betalar förmånsskatten.
ISS Care erbjuder nu patienterna på Polhemsgården en Bingolott pr. liggsår om patienterna själva betalar eventuell vinstskatt.
ISS Cares danske chef Leif Pedersen uttalar att man gör detta av rent humanitära skäl och han hoppas att patienterna tar kompensationen i rätt anda och ser lotterna som ett plåster på såret.
Han har också förståelse för synpunkten att man inte har vänd patienterna tillräckligt ofta. Leif Pedersen hoppas att patienterna i framtiden själva vill vända sig mer ... öh till personalen.

__  __  __© Jesper Lange, 2.11.1997.Förra texten    Index    Nästa texten


Länkar till enstaka texter: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159

Index för TV-sketcher
Index för radiosketcher
Home

E-mail: jesper.lange@gmail.com