5. Hallands Gelé.


Av Jesper Lange.

                         
(OBS! Ej korrekturläst. Se upp med danska uttryck och dansk meningskonstruktion).

Gustaf Cederblad Skugge:
(ett faxmeddelande läggs på bordet framför honom. Han läser blixt snabbt innantill)
Ja, vi har just fått en fax. Både miljöminister Anna Lindh och kommunikationsminister Uunes Ismann lämnar med omedelbar verkan regeringen. De följer i Mona Sahlins fotspår och blir egenföretagare ... Affärsidén är ett mycket effektivt inkontinensskydd.
Dom skriver såhär: om Rhoca-Gil kan stoppa vattnet i Hallandsåsen så kan det också stoppa en liten urinläckage. Inkontinensskyddet kommer att marknadsföras under namnet: Hallands Gelé.
Inte att förväxla med Hallon Gelé som används i andra ändan!

__  __  __© Jesper Lange, oktober 1997.Förra texten    Index    Nästa texten


Länkar till enstaka texter: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159

Index för TV-sketcher
Index för radiosketcher
Home

E-mail: jesper.lange@gmail.com