51. Telefontrassel 1 (a la George Carl).


Av Jesper Lange.

                         
(OBS! Ej korrekturläst. Se upp för danska uttryck och dansk meningskonstruktion).

(Att stoppa in mellan och i andra sketcher).

(Det är nog onödvändigt att skriva det, men numret är mycket svårt att göra då allt måste verka absolut färskt och slumpartat. Och det kan det endast göra om man har tränat det många gånger och vet exakt vad som ska hända och hur man vill göra. Det finns alltså inget spelrum för improvisation. Om man improviserar blir numret en katastrof.
Åt andra sidan finns det ju ingen aktualitet i numret, så man hinner öva sig intensivt de två veckorna som krävs).

1:
(Telefonen som ligger nära bakkanten av studiobordet ramlar plötsligt ner på golvet bakom bordet. G C Skugge har inte rört den!).
Gustaf Cederblad Skugge:
Uppsann!
(G S Skugge samlar upp den och lägger den på plats - nu: långt framme på bordet - utan nogot spel. Det är nödvändigt att börja "lågt").

_ _ _

2:
(Senare. Mitt i en annan nyhet. Telefonen dras i det följande upprepande gånger långsamt mot studiobordets bakkant. Man får intrycket att sladden är för tung. Telefonen är alltså inte magisk på något sätt)
Första gången:
Telefonen dras långsamt mot bordets bakkant. G C Skugge upptäcker inte detta. Men publiken gör! Just när telefonen kommer till kanten och håller på att ramla ner upptäcker G C Skugge detta, gripar den i flykten och lägger den längre in på bordet.
Andra gången:
Telefonen dras långsamt mot bordets bakkant. G C Skugge upptäcker detta när den har kommit cirka halva vägen. Han tar den lite bestämt och lägger den långt fram på studiobordet igen.
Tredje gången:

Telefonen dras långsamt mot bordets bakkant. G C Skugge upptäcker detta omgående och tittar bara tankspritt på telefonen. Han vet hur man löser detta. Det är ingen brådska. Tror han.
När telefonen har hunnit halva vägen lyfter han lite irriterat - men överlägsen - höger hand för att åter ta den och lägga den långt fram på bordet. Men i samme sekund han vill gripa den far den mycket snabbt i väg mot bordets bakkant och ramlar på golvet. Han hinner inte riktigt begripa vad som hände. Men då förstår han och böjer sig lite lätt irriterat ner efter telefonen, hämtar upp den och lägger den åter långt framme på bordet.
För att säkra sig mod ytterligare problem tar han nu med vänster hand och lägger sladden under höger armbåge - det måste vara tydligt och därför med vänster hand - och presser sladden fast mot bordsytan med höger armbåge.
Sen händer det först något om några minuter, mitt i en annan nyhet. När han av glömska lyfter på armbågen förstås.
Det är viktigt tills dess att publiken hinner glömma problemen med telefonen, dvs att G C Skugge håller höger armbåge kvar på sladden på ett mycket diskret sätt.

_ _ _

(Härifrån är det enklast att öva och spela genom att binda en tung vikt - cirka 3 kilo - i sladden just nedan för bordskanten).


3:
(Senare. Mitt i en annan nyhet lyfter G C Skugge omedvetet på sin höger armbåge. Orsakerna till detta kan vara många. Det är viktigt att detta kamoufleras fullständigt så publiken inte får någon förvarning om att något ska hända med telefonen. Förslag:
a) han lutar sig tillbaka i stolen för att göra ett avspänt intryck på en studiogäst och släpper därför armbågekontakten med bordet medan han tittar på gästen. Eller
b) han gestikulerar för att förtydliga en fråga till en studiogäst. Eller
c) you name it! (Det är inte bra om han kliar sig t ex. Det måste finnas en klar studiomotivation till den ödesdigra rörelsen för att undvika varje förvarning till publiken).

Oavsett vilket alternativ som väljs är det nu viktigt att G C Skugge gör en stor panikreaktion på att telefonen ramlar på golvet denna gången. Hans uppmärksamhet blir nu klart splittrat. Gör såhär:
Han uppfattar ljudet från telefonen som slår i golvet som ett pistolskott på nära håll. Så kraftigt är hans reaktion. Han blir inte förskräckt - det är inte det det är frågan om - men han rycker hela överkroppen våldsamt runt till höger och tittar direkt ner på golvet där telefonen ligger och stirrar på den 1 sekund. Han letar inte med blicken efter telefonen. Han vet ju redan av erfarenhet var den ligger.
Han försöker inte ta upp telefonen nu. Istället försöker han att dölja sin kraftiga panikreaktion - vilket han ju inte kan då han redan har visat den - men han gör det ändå: han låtsas att olyckan inte har hänt.
Efter cirka 10 sekunder sjunker han ner i stolen - tillsynes helt normalt. Det är bara det att han blir kortare och kortare. Men annars är det helt normalt. Utan att titta mot telefonen famlar han på golvet med höger hand. Och hittar telefonen.
Enda reaktionen på detta är att det dyker ett litet omedvetet leende upp på hans läppar när han tar telefonen i handen. Därnere. Men inte mycket.
Under de nästa 5 sekunderna växer han igen till normal storlek i stolen. Men han lägger inte telefonen på bordet än!).

_ _ _

4:
(Senare. Mitt i en annan nyhet ringer telefonen plötsligt. G C Skugge har glömt att han har telefonen i höger hand. Hans höger arm har sedan sist hängt ner längs höger sida. Handen och telefonen är sålunda täckta bakom studiobordet.
Men telefonen ringer alltså. G C Skugge tittar fram på studiobordet där telefonen brukar ligga. Det ringer igen: han fattar ingenting. Hur kan telefonen ringa, när den inte är där? Då kommer han i håg att han har den i höger hand och lyfter den nöjd till höger öra och säger:)
Gustaf Cederblad Skugge:
Mmm? ... Självklart. Tack ...
(Det är kontrollen som har ringd honom och gjort uppmärksam på att han glömt att lägga telefonen tillbaka på studiobordet. Han lägger den från sig på vanlig plats. Men då upptäcker han att sladden har virat sig 2 gånger runt höger underarm. Han låtsas inte om det och lämnar hand och telefon på vanlig plats. Dvs lite väl långt framme på studiobordet. Han vill ha den ur bild och skiter i att han blir lite vänstervriden i överkroppen).

_ _ _

5:
(Senare. Mitt i en annan sketch. Man förnimmer att G C Skugge har svårigheter att komma loss från telefonen. Det är också svår det. Om han inte bromsar den med höger armbåge ramlar den i golvet. Och sin vänster hand vill han inte använda till detta. Den vill han ha fri för att verka naturlig. Dessutom vill han inte dra tittarnas uppmärksamhet till högerhanden så han vill inte titta på den.
Kameran zoomar efter en stund in på hans ansikte. Detta för att hjälpa honom så han kan ta sig loss utan att det synas i bild. Han ser onekligen lite besvärad ut när han arbetar på att komma loss. Men bara lite.
Plötsligt hör man att telefonen igen ramlar i golvet - men man ser det inte. Detta för variationens skuld. I gengäld för man här satsa på ett lite orealistiskt högt ljud när telefonen slår i golvet.

Nu går det fort: kameramannen hänger inte med. Plötsligt försvinner G C Skugge ur bild i en neråt-höger(hans höger!)-rörelse. Han är borta 1 - 1½ sekund. Han kommer tillbaka i en uppåt-vänster-rörelse, lite röd i ansiktet - annars är han som vanligt och det hörs ett litet skarpt smäll när han nästan slår telefonen ner i studiobordet.
Allt är OK. Kameran lister ut i halv-total. Men nu är sladden virad tre gångar runt hans höger underarm.
G C Skugge skiter i det. Det får vara så då.

_ _ _

6:
(Senare. Mitt i en sketch. G C Skugge har nu kommit på en - lite dåraktig - lösning. Han kopplar fullt synligt sladden från telefonen. Han orkar inte dölja problemet längre. Och dessutom är det ju inte han som det är fel på. Det dåraktiga är naturligtvis att han tycks mena att telefonen ska ligga på rätt plats trots att den ju inte funkar utan sladd.
När han kopplar sladden loss händer ett mirakel. Sladden som singlar sig hän över studiobordet ligger kvar med cirka 15 centimenter hen till luren. Först är han nöjd men plötsligt förstår han ingenting. Varför ramlar sladden inte ner nu då?).

_ _ _

7:
(Senare. Efter "Se-Oss-I-Morgon"-rutinen börjar G C Skugge direkt att meka med luren och sladden som ju nu håller sig kvar på bordet. Han kopplar dom ihop. Allt verkar vara normalt. Han reser på sig. Men i samma sekund han lägger telefonen på vanlig plats far den baklänges ut över bordets bakkant igen.
Efter-titlarna börjar rulla.
Samtidigt ser man G C Skugge går helt i stå. Han bara står och tittar ner på telefonen på golvet bakom studiobordet. Sedan funderar han lite på om han har blivit sinnessjuk. Sen samlar han telefonen upp och tittar lite dumt på den i handen: han fattar ingenting.
Sen kommer den blåa slutbakgrunden och han försvinner och efter-titlarna kör till slutet).

__  __  __© Jesper Lange, 9.11.1997.Förra texten    Index    Nästa texten


Länkar till enstaka texter: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159

Index för TV-sketcher
Index för radiosketcher
Home

E-mail: jesper.lange@gmail.com