59. Regeringen vill avskaffa fattigdomen.


Av Jesper Lange.

                         
(OBS! Ej korrekturläst. Se upp för danska uttryck och dansk meningskonstruktion).

(Sketchen körs i ett högt tempo fram till sista filmsnutten med av Per Ahlmark)

Gustav Cederblad Skugge:
Först var det arbetslösheten, nu är det fattigdomen som regeringen vill komma till rätta med.
Från och med nyår avskaffas socialgrupp 3 och blir istället en villkårs-två. Idéen har man lånat från Vägverket.
Kritiken har inte låtit vänta på sig. Författaren Per Ahlmark kritiserar regeringen och säger att det bara rör sig om statistik-smink på en rutten politik ...

(Klipp till filmsnutt med den riktiga Per Ahlmark där han talar mod kameran - t ex från Skytte-programmet. Utan några hänsyn till läpprörelser och synkronisering läggs en ny imitatorröst som säger:)

Per Ahlmark:
Det rör sig bara om statistik-smink på en rutten politik!

(Klipp tillbaka till DHH-studion).

Gustaf Cederblad Skugge:
Regeringen låter meddela genom socialminister Margot Wallström att man vet och att man skiter fullkomligt i det.

(Klipp till filmsnutt med den riktiga Margot Wallström där hon talar mot kameran. Utan några hänsyn till läpprörelser och synkronisering läggs en ny imitatorröst som säger:)

Margot Wallström:
Vi vet och det skiter vi fullkomligt i.

(Klipp tillbaka till DHH-studion).

Gustaf Cederblad Skugge:
Där fick Per Ahlmark så han teg!

(Klipp till filmsnutt med den riktiga Per Ahlmark där han faktiskt inte säger någon ting. Han har ingen läpprörelser. G C Skugge speakar:)
Gustaf Cederblad Skugge:
Vi låter bilden stå ett ögonblick.
(Filmsnutten där Per Ahlmark inte säger någonting fortsätter i absolut tystnad i cirka 5 sekunder).

(Klipp tillbaka till DHH-studion, där G C Skugge fortsätter med en annan nyhet).

__  __  __© Jesper Lange, 11.11.1997.Förra texten    Index    Nästa texten


Länkar till enstaka texter: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159

Index för TV-sketcher
Index för radiosketcher
Home

E-mail: jesper.lange@gmail.com