6. The Promise Keepers.


Av Jesper Lange.

                         
(OBS! Ej korrekturläst. Se upp med danska uttryck och dansk meningskonstruktion).

Gustaf Cederblad Skugge:
(tårar löper plötsligt ner hans kinder. Han har en bricka med hackad lök i knät. Han röst är helt opåverkad).
Den amerikanske mansrörelsen Promise Keepers har nu kommit till Sverige. I eftermiddags anlände grundaren Bill McCartney till Arlanda.

(Klipp till Arlanda. Ett mindre jetflygplan. Vid pilotfönstrets ögonvrå är målat en stor tår på flygplanets kropp. Kanske står det "The Promise Keepers" på sidan av planet. Bill McCartney på väg ner för flygplanets trappa).

"Löfteshållarna" som rörelsen heter i Sverige växer explosionsartat och har anhängare i alla samhällsgrupper.

(En grupp gråtande VD går fram till McCartney. Man omfamnas).

Bill McCartney:
(gråtande och med gråt i rösten)
I'm so happy to be in Sweden today! God has returned to Scandinavia, the evil empire of the socialist viking Red Orm. This is the Crusade of the good man. God has listened to the crying women and done a miracle in men.

(En grupp feta, tufft utseende motorcykelknuttar springer gråtande fram. Man omfamnas. Även VD'arna och knuttarna. Alla är bröder och visar sin kärlek till varandra. Alla trivs och gråter.
Plötsligt kommer en gråtande kvinna springande på runway fram mot gruppen).

Kvinnan:
(skrikande)
Bill! Bill! Bill!

(Hon försvinner in i gruppen av gråtande män. Plötsligt lämnar hon gruppen luftledes, då gruppen gemensamt slänger henne - en docka - i en orealistiskt hög båge genom luften. Kameran följer hennes luftfärd och nerslaget. Därefter ser man hennes gråtande och blödande ansikte).

Kvinnan:
(gråtande och besviken)
Bill! Bill! Bill!

(Klipp. Tillbaka till studion. Gäst och skylt: religionsforskaren Jens Godman. Tårarna forsar utan förklaring ner hans kinder. Även han har en bricka med hackat lök i knät. Rösten är helt opåverkat).

Gustaf Cederblad Skugge:
Jens Godman, du är religionsforskare vid Uppsala Universitet och har studerat The Promise Keepers eller Löfteshållarna. Hur ska man förstå detta fenomen?

Jens Godman:
Förstå?

Gustaf Cederblad Skugge:
Ja, är det en farlig rörelse?

Jens Godman:
Nej.

Gustaf Cederblad Skugge:
Men rörelsen sprider sig ju mycket snabbt över hela USA. På bara sex år har den fått över en million anhängare. Och har nu kommit till Sverige. Kvinnor får inte delta i mötena. Ser du ingen risker i detta?

Jens Godman:
Nej.

Gustaf Cederblad Skugge:
Men man vill ju att mannen ska ta makten i familjen igen. Och rörelsen stöds av de mest konservativa kretsarna i USA. Finns det inte en risk att jämställdheten som har växt fram de senaste decennierna går förlorad?

Jens Godman:
Nej.

Gustaf Cederblad Skugge:
Tack, Jens Godman för att du kom hit i kväll. Med oss i studion har vi också Alf Svensson. Välkommen!

Alf Svensson:
(tårarna forsar även ner hans kinder utan förklaring och utan att rösten berörs)

Tack!

Gustaf Cederblad Skugge:
Har krist-demokraterna någon kontakt med The Promise Keepers eller Löfteshållarna som de ju heter i Sverige?

Alf Svensson:
Nej! Absolut inte!

Gustaf Cederblad Skugge:
Är du säker på det?

Alf Svensson:
Ja! Fullkomligt!

Gustaf Cederblad Skugge:
Är du helt säker?

Alf Svensson:
(blir lättare ilsken och tårarna forsar ner)
Vi har absolut inget med dessa märkvärdiga människor att göra!

Gustaf Cederblad Skugge:
(framhärdar som kritisk journalist a la Striptease)

Men i USA finns det ju en tydlig koppling mellan konservativa kretsar och The Promise Keepers?

Alf Svensson:
Det gör det säkert.

Gustaf Cederblad Skugge:
Jo, men då er det väl tänkbart att även ditt parti stödjer The Promise Keepers ekonomiskt?

Alf Svensson:
Men hur många gångar ska jag säga det? Vi stödjer inte denna bisarra rörelse. Fattar du?

Gustaf Cederblad Skugge:
Ja det gör jag faktiskt. Men du vet lika väl som jag att politiker ofta säger en sak när de står fram för kameran. Men när kameran har stängt av då säger de raka motsatsen. Kan jag lita på det du säger nu?

Alf Svensson:
Ja! Det kan du verkligen!

Gustaf Cederblad Skugge:
Vil du avlägga ed - här och nu inför tittarna - på att du talar sanning?

Alf Svensson:
(i fullkomligt upprör. Börjar resa på sig)

Nej!! Nu räcker det ta mig Fan!

(Alf Svensson försöker upprört att montera av mygg-micken. Plötsligt är det mycket tydligt att han blir mycket rädd. Han sjunker ner i stolen, värjer för sig - det finns inget att värja sig mot - och skriker)

Alf Svensson:
Nej! Nej! Nej!

(Klipp. Pufff! På Alf Svenssons stol smäller en rockkonsert-rökbomb - Atomic Cloud eller liknande konsertfyrverkeri. Alf Svensson är borta för gott. Hela studion fylls med rök. G C Skugge är lite förvånad men ganska nöjd!
Just som han ska fortsätta med nästa nyhet dyker en hårig djävulshand a la Spielberg upp från baksidan av G C Skugges skrivbord och famlar runt. Handen fattar grepp i G C Skugges ena underarm. G C Skugge slår blixtsnabbt och mycket hårt på handen, som släpper greppet och försvinner).

Satan:
Jävlar!!

Gustaf Cederblad Skugge:
(Helt opåverkad och helt professionellt - the show must go on! - fortsätter G C Skugge utan tårar till nästa nyhet).

__  __  __© Jesper Lange, oktober 1997.Förra texten    Index    Nästa texten


Länkar till enstaka texter: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159

Index för TV-sketcher
Index för radiosketcher
Home

E-mail: jesper.lange@gmail.com