65. En tredjedel av all sprit.


Av Jesper Lange.

                         
(OBS! Ej korrekturläst. Se upp för danska uttryck och dansk meningskonstruktion).

(Diagram-sketch)
.

Gustaf Cederblad Skugge:
1/3 av all sprit som konsumeras i Sverige är hembrännd eller smuggelsprit.
Regeringen svarar nu på detta genom att sänka alkoholhalten i öl, vin och starksprit med 33 %
Således blir...

(Klipp till "diagram". Diagrammet är tre flaskor bredvid varandra. Först är de fulla. Innehållet är rött till en början.
Vi börjar till vänster med en full "Absolut"-flaska. På magisk väg lutar flaskan sig och häller 1/3 sprit ut. En blå stråle "vatten" fyller flaskans tomma 1/3. Efter 1-2 sekunder blir innehållet lila.
Listan på exempel på startsprit kan göras längre om det är roligare.
G C Skugge speakar:
... 40 %-ig starksprit såsom whisky, vodka och brännvin till 26,8 %-ig starksprit.
Och 12 %-ig vin...
(do vinflaska.)
... blir till 8 % vin och 5,2 %-igt öl...
(do ölflaska.)
... blir till folköl. Folköl blir till lättöl. Och lättöl blir till läsk.

(Klipp tillbaka till DHH-studion)
Läsken förbjuds och ersätts med mjölk.
Ändringen börjar gälla från och med 23 december kl 10. Priset ändras icke.
Regeringen hotar att fortsätta sänka alkoholhalten i takt med det illegala drickandets ökning.
Detta betyder troligen att whiskyn, vodkan och brännvinet är alkoholfria runt år 2005, samme år som Systembolagets monopol upphör.

__  __  __© Jesper Lange, 11.11.1997.Förra texten    Index    Nästa texten


Länkar till enstaka texter: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159

Index för TV-sketcher
Index för radiosketcher
Home

E-mail: jesper.lange@gmail.com