88. Försvarsmakten ska spara 10 miljarder.


Av Jesper Lange.

                         
(OBS! Ej korrekturläst. Se upp för danska uttryck och dansk meningskonstruktion).

Gustaf Cederblad Skugge:
Värnpliktsutbildningen förkortas ytterligare för att försvaret ska nå besparingsmålet på 10,6 miljarder meddelar ÖB Owe Viktorin. Men samtidigt ökas nu antalet värnpliktiga som får utbildningen.

(Klipp till militärt övningsfält. Hård drillning av sex värnpliktiga. De uniformerade värnpliktiga jobbar sig förtvivlade genom en militär hinderbana. Jobba med kameravinklar som i actionfilm, visa de värnpliktigas desperata satsningar).

Befäl:
(en snygg kvinna - bara för skojs skull - men hon är stentuff och det finns inte minsta antydning till ironi i hennes spel. Hon kommenterar på klassiskt (hollywood)amerikanskt vis de värnpliktigas insats, peppar dom osv.)
Kom igen nu odågor! ... Kämpa på! ... Det här är inte Fångarna på Fortet. Det här är Rena Rama Verkligheten! ... Framåt! ... Du klarar dubbelt så mycket som du själv tror ... Och tio gångar så mycket som din mamma tror! ... Hjälp varandra. Ni är en grupp! Dör en dör alla! ... Upp med dig! Ligg inte där och lata dig! ... Upp eller jag sparkar dig i aschlet! (Hon gör det och han kommer upp).

(Vid slutet av hinderbanan).

Uppställning! UPPSTÄLLNING!

(Sex mycket trötta, skitiga och slita värnpliktiga ställer sig bredvid varandra. Befälet lyfter ett gevär i luften och skriker:)

Detta är ett gevär! FÖRSTÅTT?

Sex värnpliktiga:
JAA!

Befälet:
(lyfter med andra handen en patron).
Detta är en kula! FÖRSTÅTT?

Sex värnpliktiga:
JAA!

Befälet:
(pekar åt sidan mot en papfigur)
Detta är fienden! FÖRSTÅTT?

Sex värnpliktiga:
JAA!

(Befälet skjuter mot papfiguren som lägger sig).

Befälet:
(skriker igen)
Sådär! FÖRSTÅTT?

Sex värnpliktiga:
JAA!

Befälet:
Bra! UTGÅ! NÄSTA!

(De sex värnpliktiga springer på rad bort ... mot en lång rad av unga män i vanliga kläder. De sex första killar i raden står frysande i underkläder. När de värnpliktiga kommer fram till de andra börjar de slita uniformerna av sig och sex nya börjar ta uniformerna på efterhand.
Under detta hör man naturligtvis befälet ropa och skrika att det ska gå fortare).

_ _ _

(Evt. fortsättning: man kan fortsätta i en intervju med en av de färskutbildade värnpliktiga, som ligger flämtande på marken i underkläder).

Reporter:
Hur var det att göra lumpen?

f d värnpliktig:
(flämtande, svettig, utsliten)
Det är det värsta jag har varit med om. Men jag är glad för att jag gjorde det. Jag tycker jag har mognat som människa. En viktig erfarenhet. För livet. Pyhh ...

__  __  __© Jesper Lange, 15.2.1998.Förra texten    Index    Nästa texten


Länkar till enstaka texter: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159

Index för TV-sketcher
Index för radiosketcher
Home

E-mail: jesper.lange@gmail.com