18. Primakov - Stroganoff.


Av Jesper Lange.

                         
(OBS! Ej korrekturläst. Se upp för danska uttryck och dansk meningskonstruktion).

Journalisten:
Vår Moskva-korrespondent har skickat en lägesrapport från gatan i ett optimistiskt Ryssland efter valet av Primakov till ny premiärminister:

500 röster:
(brusig telefon. Ropet skanderas)
Primakov! Stroganoff!
Primakov! Stroganoff!
Primakov! Stroganoff!
(fade)
Primakov! Stroganoff!
Primakov! Stroganoff!

__  __  __© Jesper Lange, 11.9.1998.Förra texten    Index    Nästa texten


Länkar till enstaka texter: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 34 35 36 37 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 51 52

Index för TV-sketcher
Index för radiosketcher
Home

E-mail: jesper.lange@gmail.com