30. Männens Hjälptelefon.


Av Jesper Lange.

                         
(OBS! Ej korrekturläst. Se upp för danska uttryck och dansk meningskonstruktion).

Journalist:
De senaste veckors rapportering om president Clintons problem har skapat mycket oro och ängslan i Sverige.
Därför har Röda Korset och Folkhälsoinstitutet nu upprättat en hjälptelefon där oroliga otrogna män kan ringa och få råd och vägledning. Eller kanske bara prata av sig. Telefonnumret är: 020 06 06 06 007. Samtalet kostar bara EN markering.
Jag säger välkommen till Yrsa Berglund från Männens Hjälptelefon.

Yrsa Berglund:
(man hör på rösten att hon är osannolikt vacker)
Tack!!

Journalist:
Vad är det som männen först och främst vill tala om?

Yrsa Berglund:
Det är lite olika men under den här veckan har de flesta frågor rörd sig om risken för att makar och flickvänner ska publicera männens eskapader på Internet. Men vi kan lugna männen med att det bliver förbjudet per förste oktober, då den nya personlagen träder i kraft.

Journalist:
(tydligt nervös)
Men innan dess? Det är ju trots allt några dagar kvar.

Yrsa Berglund:
Ja man kan ju skjuta upp köpet av datorn tills efter förste oktober. Och om man redan har dator kan männen ju bara försnilla modemet fram tills oktober.

Journalist:
Ja det var två enkla och praktiska råd! Tack för att du kom Yrsa Berglund från Männens Hjälptelefon.

Yrsa Berglund:
Tack själv! Får jag bara tillfoga att vi även har upprättat krisgrupper i alla större kommuner, där männen kan träffas och bearbeta sina känslor och erfarenheter tillsammans? Och att det finns kvalificerat personal på plats till att ta hand om männen?

__  __  __© Jesper Lange, 13.9.1998.Förra texten    Index    Nästa texten


Länkar till enstaka texter: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 34 35 36 37 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 51 52

Index för TV-sketcher
Index för radiosketcher
Home

E-mail: jesper.lange@gmail.com